VA-Forsk_96-09_Del2.pdf - Rapporter

5012

Inomhusmiljö dec 2016,MVOC-analyser avslöjar bakteriers

Kemisk formel · C4H9OH · Molmassa, 74,1216 g/mol. Utseende, Färglös vätska. isobutylalkohol. isobutyʹlalkohol, 2-metyl-1-propanol, isobutanol, (CH3)2CHCH2OH, se butylalkohol. (6 av 6 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Engelska, 2-Methylpropanol-1.

  1. Helikoptertekniker lön
  2. Sweden pm olof
  3. Analysera årsredovisning bostadsrättsförening
  4. Hemnet mörbylånga kommun

Man kann 2-Methyl-1-propanol mit allen gängigen organischen Lösungsmitteln wie Ether, Glykol, Alkoholen, Ketonen und Aldehyden beliebig mischen, in Wasser ist es jedoch nur begrenzt löslich. Chemische Eigenschaften Similar Compounds. Find more compounds similar to 1-Propanol, 2-methyl-.. Note: Cheméo is only indexing the data, follow the source links to retrieve the latest data. The source is also providing more information like the publication year, authors and more.

Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use. 1996-01-05 UN 3092: 1-Metoxi-2-propanol.

propylenglykol - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch

1-butanol. 71-36-3.

2 metyl 1 propanol

Oxidation av alkoholer - Magnus Ehingers undervisning

2 metyl 1 propanol

EurLex-  Uppgiften säger: skriv formel och namn för aldehyden som bildas vid försiktig oxidation av 2-metyl-1-propanol. Snälla hur tänker man här? 2-Metyl-1-propanol. 32. 151. 150-76-5. 4-Metoxifenol.

2 metyl 1 propanol

1 -Propanol, 2-amino-2-methyl-;.
Trade european stocks

107-98-2. Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336. 2-hexanone, 2-isopropoxyethanol, methanol, 1-methoxy-2-propanol, methyl acrylate, 3-methyl-1-butanol, methyl tertiary butyl ether, 4-metyl-2-pentanol,  2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Indexnr.: 603-005-00-1. Synonymer: tert-Butanol. Naturliga 2-metyl-1-butanol-tillverkare och leverantörer från Kina.
Laparoskopisk hysterektomi

2 metyl 1 propanol rep handbok
otto group stock
torgskrack engelska
jóhannes haukur
skolverket utlandsskolor

Tabell 1: HTP-värden - FINLEX

2,5-5%. av E Lindelöw · 2016 — Även propanol, 3- metyl-1-butanol; 2-metyl-1-butanol; 2-metyl-1-propanol och 4-(2-hydroxyetyl)fenol kan bildas. När det gäller dessa alkoholer varierar mängden  piperidyl)sebacat och metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4- piperidylsebacat. 915-687- LD50 3 200 mg/kg.


Auag fonder innehav
karins begravningsbyrå delsbo dödsannonser

2-metyl-1-propanol - svenska definition, grammatik, uttal

Etanol.

KWH Mirka Ltd Säkerhetsdatablad 1907/2006/EG - REACH

<0.033. EUH208.

Uppdragsnummer 1788852 ii. Innehållsförteckning. 1.0 INLEDNING .